ОТ БЯЛА ДО РУСЕ – ИСТОРИИ ЗА НЕПОЗНАТИТЕ ХЪРЦОИ / FROM BYALA TO RUSSE – STORIES ABOUT THE UNKNOWN HURZOI

Анимация и български традиции – работилница за деца | 2019 – 2020 | Animation and Bulgarian traditions – workshops for children

Проект на: Сдружеие Нишан с фасилитатори Веселина Дашинова и Ренета Трайкова
С финансовата подкрепа на: Национален Фонд Култура

***
Кратко Описание / Short Description
Образователен проект за деца от училища в русенска област, съчетаващ български традиции и дигитални изкуства (анимация).

Educational project for children who study in schools in the Russe municipality. The project creates a bridge between the Bulgarian folklore traditions and the digital arts.